Bericht

De levendige stad

Geplaatst op 31 maart 2021, 21:57 uur

De stad en de natuur zijn steeds meer met elkaar verbonden. Plaatsen waar de natuur zijn gang kan gaan, zijn belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. Voor de mensen die er wonen én voor diverse dier- en plantensoorten die hier inmiddels een beter leefgebied hebben gevonden dan in het omliggende buitengebied. Terwijl in het agrarisch gebied de soortenrijkdom afneemt door intensivering en het gebruik van bestrijdingsmiddelen, biedt het stedelijk gebied ruimte aan nieuwe ecosystemen en opvallend veel biodiversiteit. Stadsparken, volkstuinen, buurttuinen, daktuinen en geveltuinen maken als 'steppingstones' voor dieren en planten deel uit van een groter netwerk van ecologische verbindingen.

Illustration
 
Deel dit: