Annet van Hoorn

Project volgens planning

Op woe 13 december 2023 hield het netwerk een denksessie over de plannen voor 2024. Onder grote belangstelling van zo'n 40 mensen werd eerst teruggekeken op de activiteiten van het eerste jaar van het netwerk. Daarna ging men in vier groepen uiteen, om samen na te denken over de volgende opgaven voor 2024:


- kennis en educatie / programmering


- positionering van het netwerk


- kaders en belemmeringen


- definitie van voedselbossen in de stad


Hieronder vind je het verslag van de vierdubbele brainstorm en de presentatie over het netwerk. 


De aanwezigen werd gevraagd wie er interesse heeft om bij te dragen aan een werkgroep, om thema's samen uit te werken en verder te brengen.

0
Open de update in eigen pagina