Activiteit

Groenplan Dapperbuurt

donderdag 19 september 2019   |   20:00 - 22:00 uur   |   Jungle Amsterdam

Los van een paar groene pareltjes, die met veel liefde door buurtbewoners worden onderhouden is de Dapperbuurt erg versteend met problemen als hittestress, wateroverlast en verdroging tot gevolg. Ook is het slecht gesteld met de biodiversiteit en is er weinig ruimte waar bewoners zelf een groen initiatief kunnen starten.

Terwijl juist veel groen in de buurt goed is voor de gezondheid van bewoners en de sociale cohesie in de wijk bevordert.

Kortom het is de hoogste tijd om als bewoners en gebruikers van de Dapperbuurt een groenplan te ontwikkelen.

Wil je meedenken en praten? Dat kan op donderdag 19 september in de Jungle.

19.30 uur inloop met koffie/thee

20.00 uur opening met toelichting

20.10 uur presentatie kansen en mogelijkheden

20.45 uur pauze

21.00 uur in groepjes ontwikkelen van een plan voor je eigen buurt

21.45 uur korte presentatie per groepje

22.00 uur afsluiting

Tot ziens in de Jungle!

kosten gratis
datum do 19 september 2019
meer info over locatie Tweede van Swindenstraat 26