Activiteit

Solidariteitsnetwerk Buurttuinen Amsterdam: Webinar uitdagingen & successen

vrijdag 26 februari 2021   |   17:00 - 19:00 uur   |   Online, de link wordt...

Een warme uitnodiging voor onze derde Winter Webinar op vrijdag 26-2, 17:00-19:00 uur. Dit is de laatste webinar, dus kom erbij, voordat we in maart het Solidariteitsnetwerk Buurttuinen Amsterdam officieel gaan planten. Deze webinar is voor uitwisseling en solidariteit rond de 2 meest voorkomende uitdagingen die voortkwamen uit onze workshops met 16 deelnemende buurttuinen:

1. meer gemeenschappelijke en hernieuwbare natuurbronnen 
2. oogst delen

We maken dan ruimte om te luisteren naar elkaars voorstellen voor een "missie om collectief te leren". Deelnemers kunnen besluiten om mee te doen een aantal leer-missies die ons dichter bij onze meest voorkomende uitdagingen brengen en ze zo om te zetten naar successen.

We eindigen weer in dezelfde stijl, met twee online ruimtes voor samenwerking met successen. De ene ruimte is economisch, waar Annet van Hoorn kansen zal delen met Eetbaar Amsterdam en vragen zal beantwoorden over het Gemeente Groene in de Buurt-programma. De andere ruimte is voor samen ontwerpen van educatie, waar Sophia met het Amsterdam Network of Food Planners solidariteit zal aanbieden en laten ontdekken via hun connecties met universiteiten.

Onze webinar is vriendelijk voor zowel Engelstaligen als Nederlandstaligen met twee online gesprekken om uit te kiezen. Stuur een e-mail naar toby (at) aseed.net om een kopie van het "Most Common Challenge Report" te ontvangen en om links naar de videocall te krijgen.

Gezonde en groene groeten,
Toby, Vincent en Rowe
_________________________________

Dear buurttuiniers of food and community,

We warmly welcome you to our third Winter Webinar on Friday 26-2, 17:00-19:00. This is the final webinar, so join us, before we will plant the Solidariteitsnetwerk Buurttuinen Amsterdam officialy in March. This webinar nourishes exchange and solidarity around the 2 most common economic challenges that came from 16 participating buurttuinen (neighborhood food gardens):

1. more common & renewable resources
2. sharing harvests

We then hold a space to listen to each others' proposals for "collective learning quests". Participants can decide to join and contribute to a number of learning quests that move us closer to overcoming our most common challenges.

We finish again in the same style, with two online success collaboration rooms. One room is economic where Annet will share opportunities with Eetbaar Amsterdam and answer questions about the Gemeente Groen in de Buurt program. The other room is for co-designing education, where Sophia with the Amsterdam Network of Food Planners will offer and explore solidarities via their connections to universities.

The webinar is friendly to both English and Dutch speakers with parallel conversations to choose from. Please send an e-mail to toby(at)aseed.net to receive a copy of the "Most Common Challenge Report" and to get links to the videocall.

Healthy and green wishes,
Toby, Vincent and Rowe

Kosten
Gratis
Kosten toelichting
Gratis voor iedereen, dankzij ondersteuning van het EU Youth Solidarity Corps en van het Fonds voor Nieuw-West!
Datum vr 26 februari 2021
Locatie
Online, de link wordt verstuurd via mail
Aanmelden
Aanmelding vooraf noodzakelijk
E-mailadres
toby@aseed.net