Activiteit

Nieuw Amsterdam Akkoord 2022-2030: Groen en Klimaatbestendig

woensdag 22 september 2021   |   20:00 uur   |   Pakhuis De Zwijger en online

Vandaag gaan we aan de slag met het hoofdstuk ‘Groen & Klimaatbestendig’. Hoe zorgen we voor een stad waar de mens in balans leeft met – en onderdeel is van – de natuur? Waar de stedelijke omgeving is ingericht op het veranderende klimaat, er voldoende ruimte is voor lokale voedselproductie en biodiversiteit wordt bevorderd. In mei en juni hebben we met een kleine groep experts de eerste contouren voor dit hoofdstuk geschetst. In deze vervolgsessie gaan we de teksten met een bredere groep Amsterdammers en experts aanscherpen en verdiepen. Doe mee!

Locatie
Pakhuis De Zwijger en online