Activiteit

Vrijdag Vrijwilligersdag Sarphatipark

vrijdag 13 januari 2023 , 14:00 - 16:00 uur
Illustration

English below

 

Beste parkbezoeker, 

We kunnen nog steeds mensen gebruiken om het park mooier en schoner te maken. Er is altijd werk te doen, zeker in dit kleine park dat met meer dan 110 bezoekers per m2 het drukst bezochte park van Nederland is. En het leuke is: het geld dat we de gemeente besparen door hen werk uit handen te nemen vloeit weer terug in het park!

Om de week, op de vrijdagmiddag op de even weeknummers van 14-16u gaan we samen aan de slag. Na afloop trakteren we op een drankje. 

Onder leiding van hoofdtuinman van de gemeente Nicole De Rop verzorgen we een aantal klussen. Zo helpen mee met het onderhoud van het perk en de stenen rond het monument van dokter Samuel Sarphati, het hart van het park. Dat wil zeggen, snoeien, wieden en nieuwe beplanting erin. Daarnaast gaan we aan de slag met andere onderhoudsklussen, zoals de houtsnipperpaden en het meubilair. Ook bladeren harken en het ‘prikken’ van zwerfafval hoort erbij. 

Gereedschap en tuinhandschoenen zijn aanwezig. Waterdicht schoeisel of laarzen zijn aan te raden.

Het verzamelpunt is bij de kast tegenover het Groen Gemaal, het gebouwtje aan de westkant van het park bij de ingang Eerste Jan van der Heijdenstraat.

Fijn als je van tevoren even laat weten dat je komt. Dat kan via ver.sarphatipark@gmail.com 
Je mag ook gewoon aan komen waaien. En alle leeftijden en nationaliteiten zijn welkom! Je bent nooit te jong of te oud om mee te doen! 
 
 PS: Elke vrijdag om de week (de even weeknummers) komen we samen. Wieden, opschonen, net wat er nodig is die week. Je bent altijd welkom om mee te doen!  Volgende datum: 27 januari (week 4) 2023 van 14-16u. 

 

ENGLISH

 

Dear park visitor,
 
We are still in need of people to make the park more beautiful and cleaner. There is always work to be done, especially in this small park that with more than 110 visitors per m2 is the busiest park in the Netherlands. The nice thing is: the money we save for the municipality by taking work off their hands is ploughed back back into the park!
 
Every other week, on Friday afternoon, on the even week numbers from 2-4 pm, we meet to work together.
 
Under the leadership of the Head Gardener of the municipality Nicole de Rop, we take care of a number of jobs. For example, helping with the maintenance of the bed and the stones around the monument of dr Samuel Sarphati, the heart of the park. That means, pruning, weeding and planting.. Raking leaves and 'picking up' litter are also part of this. We also work on other maintenance jobs such as on Furniture. Afterwards, we will treat you on a drink.
 
Tools are available, If you have gardening gloves yourself, that would be useful.
 
Meeting point: at the cupboard opposite the Groen Gemaal plant exchange center.
 
It would be nice if you let us know in advance that you are coming. You can do that via ver.sarphatipark@gmail.com
You can also just come by. All ages and nationalities are welcome! You are never too young or too old to participate!
 
 PS: Every Friday every other week (the even week numbers) we meet. Weeding, cleaning, just what it takes that week. You are always welcome to join! Next date: 27 January 2023 (week number 4) from 2-4 pm.

Locatie
Groen Gemaal Sarphatipark
Kosten
Gratis
Doelgroep
Iedereen (alle leeftijden)
maximum aantal deelnemers
15
Deel dit: