Activiteit

Lezing en Workshop - Land-Allyship x NDSM-Treehouse

vrijdag 7 oktober 2022 , 18:00 - 20:30 uur
Illustration

NL * for english see below 

Workshop en lezing : INTERSPECIES SAMENWERKING IN AMSTERDAM NOORD 

Datum: 7 oktober , Tijd: 18:00 -20:30 , Locatie: NDSM-TREEHOUSE

RSVP via deze link.


Kunnen we in Amsterdam Noord een gemeenschappelijke ruimte creëren voor menselijk en niet-menselijke entitetien om samen te komen? Interspecies Collaboration in Amsterdam Noord is een lezing, community-building workshop en het startpunt van een tweede Land-Ally locatie met als uitgangspunt het co-creeren van een plek waar mensen, planten, dieren, instecten en materie zich kunnen verbinden en samenwerken op gemeenschappelijke grond.

Lezing: Marte Mei van Haaster van Land-Ally

Lezing: Emiel Wolf van de Four Sisters Project 

Workshop: Mapping natuur in Noord and Responding to what alsready IS with Marte and Ankje Wijnja 

Voor wie en wat is de land-ally ruimte? Welke plek is hiervoor geschikt? Met welke waarden en principes moet het opgezet worden? Welke methode moeten we gebruiken? Wat is onze gemeenschappelijke grond? Hoe werken we samen met niet-mensen om een ruimte groener en “gezonder” te maken? Dit zijn enkele van de vragen die we tijdens deze workshop gezamenlijk gaan ontrafelen. 

Deelnemers kunnen zich voorbereiden op de avond door na te denken over:

- Wat zouden geschikte ruimtes kunnen zijn voor interspecies bijeenkomsten in Amsterdam Noord? Derde landschappen, vergeten percelen, grote verwaarloosde tuinen, gemeentegrond, etc. 

- Hoe verbindt je je met planten, insecten, rotsen en water in uw omgeving? 

- Probeer indien mogelijk te fietsen, wandelen of hardlopen door de onverwachte hoeken om het groen van Amsterdam Noord te verkennen en maak een mentale aantekening van deze ervaring om mee te nemen naar het evenement. 

Workshop by Marte van Haaster

English:

Can we create a common space for interspecies gathering in Amsterdam Noord? Interspecies Collaboration in Amsterdam Noord is a lecture series followed by a community-building workshop and the starting point of a nature site where humans and non-humans can co-create. Who will this space be for? Where can it be located? What values and principles should it be guided by? Which method would we need to use? What is our common ground? How do we collaborate with non-humans to make a space greener and healthier? These are some of the questions we will start to unravel collectively during this workshop. 

Attendees can prepare by thinking about:

-What could be suitable spaces for interspecies gatherings in Amsterdam Noord? Third landscapes, forgotten plots, big neglected gardens, municipal ground, etc. 
-How do you connect to plants, insects, rocks, and water in your surroundings? 
-If possible, try to bike, walk or run through the unexpected corners to explore the green of Amsterdam Noord and make a record of this experience to bring to the event. 

Kosten
Gratis
omschrijving doelgroep Iedereen die meer te weten wil komen over het Land-Ally project, mee wil doen aan de workshop, of onderdeel worden van een land-gemeenschap in Amsterdam Noord.

Meld je aan
Deel dit: