Inspiratiekaart buurtgroen

40 kansrijke locaties in Amsterdam voor postzegelparken of buurttuinen

De 'Inspiratiekaart buurtgroen' is samengesteld o.b.v. een cocreatie van onderzoekskennis van Wageningen University & Research en praktijkkennis vanuit Groen Platform Amsterdam. Dit heeft geleid tot een kaart met 40 kansrijke (m.n. versteende) locaties in de openbare ruimte voor de aanleg van een postzegelpark of buurttuin. De locaties zijn geselecteerd o.b.v. een relatief hoge verwachte impact op natuur, klimaatadaptatie, sociaal welzijn en gezondheid a.d.h.v. data-analyse en een inschatting van de geschiktheid door locatiebezoeken. Om de daadwerkelijke geschiktheid te beoordelen is een verdere toetsing nodig, o.a. op het gebied van lokaal draagvlak, ondergrondse infrastructuur en/of herinrichtingsplannen. Ook kunnen er andere locaties, die niet op de kaart staan, in de praktijk geschikt blijken te zijn voor vergroening.