Bericht

Moestuin Nieuwtje in Zuidoost: Moestuin Koornhorst

Geplaatst op 27 april 2022, 18:43 uur
Illustration

Amsterdam Zuidoost is een stadsdeel rijk aan moestuinen. Een van de taken van GroenplatVorm Zuidoost is om deze buurtmoestuinen op te zetten, te begeleiden en te verbinden. Er zijn in 2021-2022 in Zuidoost een groot aantal moestuinen bij gekomen, waaronder Moestuin Koornhorst. 

Een groepje senioren in Koornhorst heeft het initiatief genomen om samen te gaan tuinieren. Door tussenkomst van de toenmalig bewonerscommissielid Irene Gefferie en het GroenplatVorm heeft het stadsdeel in de zomer van 2021 gezorgd dat voor deze bewoners een moestuin met verhoogde bedden werd ingericht. Sindsdien is een groep zeer enthousiaste mensen bezig samen het gezellig te hebben en te tuinieren. Samen met twee leden van het GroenplatVorm leren ze de basis van het tuinieren en het verschil tussen tuinieren in Suriname en Nederland, over groenten die hier goed en minder goed groeien. En wij leren over antroewa, sopropo en kousenband. Over de oogst en gerechten wordt vaak met elkaar gedeeld. Een inspirerend project waar niet alleen de tuinders maar ook andere bewoners van Koornhorst van genieten. 

Deel dit: