Bericht

Herfstgasten zoeken een plek; doe mee aan de tuintelling voor deze vogels!

Geplaatst op 23 november 2022, 15:38 uur
Illustration

Afgelopen weken verlieten grote hoeveelheden vogels ons land, maar we kregen er ook veel weer bij. Doortrekkers als de graspieper waren in september al heel actief, en in Limburg vlogen er half november nog steeds behoorlijke hoeveelheden kraanvogels over. Toch is de piek van de najaarstrek, die doorgaans eind oktober valt, grotendeels achter de rug. Waar zijn al die trekkers nu gebleven? De Vogelbescherming Nederland geeft hier verdere toelichting over. 

En wanneer u toch van de vogels in uw (buurt)tuin geniet: het is nu het juiste moment om deel te nemen aan de herfstgastentelling. Deze telling is gestart op 12 november en duurt tot 4 december. De vogelsoorten die we tellen zijn: koperwiek, kramsvogel, vink, keep, gaai, staartmees, houtduif, pimpelmees, koolmees, glanskop, kuifmees, zwarte mees en roodborst. Welke van deze herfstgasten maken gebruik van onze tuinen? En hoeveel zijn dat er? Dat willen we onderzoeken. Uw deelname aan deze telling wordt zeer gewaardeerd! Je kunt zich aanmelden op Tuintelling.nl.

Heeft u de smaak te pakken en wilt u vaker vogels tellen in uw (buurt)tuin? Dan is de Nationale Tuinvogeltelling in het laatste weekend van januari iets voor u. Zet 27, 28 en 29 januari alvast in je agenda!

Lees meer

Deel dit: