Bericht

Gemeente Amsterdam verzwijgt bodemvervuiling Amsterdamse Bos

Geplaatst op 20 november 2023, 14:00 uur
Illustration

Op AT5, 19 november jl verontrustend nieuws over vervuilde bodem van het Amsterdamse bos. 

De gemeente blijkt al dertig jaar te weten dat er in het Amsterdamse Bos sprake is van ernstige bodemvervuiling met zware metalen, kankerverwekkende stoffen en PFAS. Tot nu toe is daar weinig actie op ondernomen. Hoewel de gemeente beweert dat er geen directe gezondheidsrisico's zijn voor bezoekers, roept hoogleraar milieuchemie Pim de Voogt op tot meer onderzoek, vooral gezien de aanwezigheid van een kinderboerderij en een nieuw voedselbos.

Onderzoeksjournalist Bas Vermond heeft honderden interne documenten van de gemeente geanalyseerd, waaruit blijkt dat bezorgde boswachters al in 2020 de gemeente waarschuwden voor bodemvervuiling. Bodemonderzoeken in 2018 en 2020 bevestigen de zorgen, met zware metalen zoals nikkel, lood en kwik, evenals PAK's, PFOS en PFOA die ernstige bodemvervuiling aantonen over meer dan 1.000 m2, waarvan bijna 700 m2 een onaanvaardbaar ecologisch risico vormt.

De bron van de vervuiling kan worden herleid tot de jaren '60, toen slib uit Amsterdamse grachten en zuiveringsslib in de voormalige zandwinput Nieuwe Meer werd gestort. De bodemvervuiling brengt potentiële gevaren met zich mee voor de volksgezondheid en ecosystemen volgens het Compendium voor de Leefomgeving.

Bodemvervuiling is aangetroffen op diverse locaties in het Amsterdamse Bos, waaronder de roeibaan, kinderzwembaden, kinderboerderij, openluchttheater, kanoverhuur en vakantiepark EuroParcs. De omgeving van het nieuwe voedselbos, aangelegd in 2022, blijkt ook zwaar vervuild te zijn. Interne documenten van de gemeente Amsterdam laten een zorgwekkend beeld zien. Op slechts een paar honderd meter afstand van het voedselbos zou er PFOS in de bodem aanwezig zijn. Emeritus Prof. Dr. Pim de Voogt waarschuwt voor mogelijke gezondheidsklachten en dringt aan op verder onderzoek.

Op andere locaties, zoals het Vogeleiland en de omgeving van Schiphol, zijn verhoogde concentraties van lood, PAK's en PCB's gevonden, met de bron van ernstige vervuiling die wordt gelinkt aan lekkende bassins op Schiphol.

Bovendien blijkt dat wandelpaden in het bos te maken hebben met ernstige bodemvervuiling, inclusief teerhoudende lagen en asbest. Het Amsterdamse Bos staat voor een grootschalige herstructurering, maar de aanwezige bodemvervuiling werpt vragen op over de gezondheidsrisico's voor bezoekers en de flora en fauna in de toekomst. De gemeente Amsterdam wordt opgeroepen tot verder onderzoek, evaluatie van blootstelling aan bezoekers, en het ontwikkelen van een gezondheidsbeleid in reactie op de normoverschrijdingen van bodemvervuiling.


Deel dit: