Organisatie

Nederlandse Tuinenstichting

Non-profit
Thema's: Duurzaamheid / energie, Eenzaamheid, kwaliteit van leven en verfraaiing van de straat
Beschrijving

De Tuinenstichting is heel actief bezig met het behoud van groen cultureel erfgoed (parken en grote monumentale tuinen) en: met Sociaal Tuinieren. Met vrijwilligers knappen we al sinds een jaar of vijf behoeftige voortuinen op van bewoners die het zelf niet kunnen en geen geld hebben voor een tuinman. Zo versterken we de contacten in de wijk en komen buren meer met elkaar in contact.

Contactpersonen van Nederlandse Tuinenstichting

Riet Ursem

Ik wil deelnemen