Organisatie

Groen Platform Amsterdam

Informele groep

Het Groen Platform Amsterdam (GPA) is een onafhankelijk samenwerkingsverband van (stedelijke en lokale) groene organisaties, initiatiefnemers, ondernemers en bewonersgroepen. Doel van het GPA is om kennis en inzichten te verzamelen, te bundelen en dit mee te nemen in overleggen met de gemeente over het groenbeleid. Het GPA is strategisch gesprekspartner voor de gemeente m.b.t. de ontwikkeling en uitvoering van de stedelijke groenvisie. Ook initieert en begeleidt het GPA verschillende onderzoeken op het gebied van stedelijk groen.


Nieuwe partijen zijn van harte welkom om zich (gratis) aan te sluiten bij het GPA. Inmiddels hebben we reeds, met de deelnemende partijen, een bereik van ca. 100.000 Amsterdammers (via de verschillende communicatiekanalen). Ook zijn er, via de deelnemende partijen, reeds ca. 10.000 (groene) Amsterdammers actief betrokken. Graag willen we deze groene beweging verder ontwikkelen en versterken. Samen werken we zo aan een groene, gezonde en duurzame stad met betrokken, bevlogen en trotse Amsterdammers!


Het kernteam van het GPA bestaat uit:
• Lidy Zeinstra (ANMEC; coördinator)
• Lilian Voshaar (NMT-Zuid)
• Jacqueline Rijken (Parkenoverleg)
• Marinus de Jong (Ledencommissie Natuurmonumenten)


Dit kernteam heeft deskundigheid op verschillende vormen, thema’s, en functies van stedelijk groen. De coördinator (Lidy) kan benaderd worden voor meer informatie.


Voor meer informatie over het GPA, check de webpagina van het GPA op de ANMEC website. 

Deel dit: