Organisatie

Empowerment Coöperatie Amsterdam BA (ECA)

Onderneming

Visie
Een gezonde stad is een stad waar een balans is tussen people, planet, profit en pleasure, waarin netwerken bestaan waarop mensen kunnen terugvallen en waaraan ze zich kunnen optrekken, die verandering waarderen en waarin mensen zich kunnen ontplooien, als basis voor eigen verdienkracht en materiële zelfvoorziening, door voortdurende samenwerking tussen ondernemers die binnen hun eigen woon- en werkomgeving willen bijdragen aan leefbaarheid en welvaart door circulariteit, met aandacht voor de opvoeding en ontplooiing van kinderen, en voor het belang van deliberatie en een inclusieve burgermacht.


Missie
ECA faciliteert sociaal ondernemers om te komen tot gezamenlijke producten, (buurt)bedrijven, opdrachten en projecten in lijn met de visie, bevordert de zichtbaarheid en ondersteunt waar nodig met backoffice, evaluatie, verantwoording, accountmanagement, PR en acquisitie.

Deel dit:
Contactpersonen van Empowerment Coöperatie Amsterdam BA (ECA)