Organisatie

Amsterdam Weerproof

Netwerkorganisatie

Weerproof brengt Amsterdam in actie om onze stad voor te bereiden op extreem weer. Met ons netwerk van professionals, bewoners en lokale initiatieven delen wij ervaringen en kennis met elkaar om aan de slag te gaan. Het netwerk staat voor het benutten van kansen en het samen werken aan verandering. Niet wachten totdat het fout gaat, maar juist aanpakken en ons voorbereiden.


Dit doen we zo:


We creëren bewustwording en bieden handelingsperspectief aan bewoners en professionals, bijvoorbeeld via de Amsterdam Weerproof website en sociale media kanalen.
We bouwen een partnernetwerk op en faciliteren kennisdelen van onder andere kennisinstituten en bewonersinitiatieven binnen dit netwerk.
We starten en stimuleren groene acties. Denk aan het NK Tegelwippen, Onze Straat acties en de Wijkaanpak in Noord en Zuidoost.
We helpen klimaatadaptatie de norm te maken binnen organisaties en leggen de verbinding met onze eigen organisaties de gemeente Amsterdam en Waternet. Dit heet structurele integratie.
We helpen en versterken elkaar en zorgen dat iedereen een steentje kan bijdragen aan een veilige en leefbare stad.


Amsterdam Weerproof is een initiatief van de gemeente Amsterdam en Waternet en is de netwerkaanpak van het programma Klimaatadapatie Amsterdam. Met als doel dat Amsterdam in 2050 zo goed mogelijk is voorbereid op het veranderende klimaat, dit op zowel het fysieke, sociale en economische vlak.

Illustration
 
Deel dit: