N. Tayfun Yalcin

Bewoner, Ondernemer, Professional, Initiatiefnemer
Wie is N. Tayfun?

Woont in Amsterdam, werkt als Permacultuur Ontwerper bij Towards Nature Permacultuur Landscaping Bedrijf.

Mijn werk en hobbies

Designing and Creating Sustainable, Regenerative, Productive, Diverse Lifestyle;


(Ontwerpen en creëren van een duurzame, regeneratieve, productieve, diverse levensstijl)- Schooltuinen- Buurttuinen- Voedselbossen- Duurzaame - Agrarische - Gemeenschapswijken, buurten, dorpen

Mijn omgeving

Duurzaamheidstransformatie begint waar we leven, waar thuis is. Mijn passie is om:
1. Ongebruikte, nutteloze graslanden in de steden transformeren tot sociaal bindende, milieuvriendelijke en zo mogelijk financieel duurzame plekken.
2. Schooltuinen omvormen van tegelperken tot educatieve, natuurvriendelijke, eetbare avonturenlocaties
3. De bouwsector en nieuwe buurtcreaties veranderen van onnatuurlijke, onmaatschappelijke en niet-duurzame ontwerpen in financieel, ecologisch en sociaal duurzame richting.
4. Het transformeren van de landbouwindustrie in Duurzame Landbouwgemeenschappen.

Mijn droom

Mijn droom en ook mijn werk is om het eerste Permacultuur ontworpen en Duurzame dorp in de buurt van Amsterdam te creëren, waar we allemaal van kunnen leren en de alternatieve levensstijl kunnen bestuderen. Mijn aanvragen voor het creëren van deze droom zijn tot nu toe afgewezen op basis van het agrarische bestemmingsplan, wat het grootste obstakel is voor westerse landen.

Mijn expertise

Permaculture Designer, Consultant, Teacher

Mijn drijfveren

Designing and Creating Sustainable, Regenerative, Productive, Diverse Lifestyle;


(Ontwerpen en creëren van een duurzame, regeneratieve, productieve, diverse levensstijl)


- Schooltuinen


- Buurttuinen


- Voedselbossen


- Duurzaame - Agrarische - Gemeenschapswijken, buurten, dorpen

Mijn droomprojecten

(EN): Designing and Creating; Economically, Ecologically and Functionally Sustainable Eco Communities


Designing and Creating; Drylands Regenerative Transformation with Rainwater Harvesting and Foodforests, with creating local; ecological, economical and functional sustainability and regenerative landscaping


(NL): Ontwerpen en creëren; Economisch, ecologisch en functioneel duurzame ecogemeenschappen.


Ontwerpen en creëren; Regeneratieve transformatie van droge gebieden met het oogsten van regenwater en voedselbossen, met het creëren van lokaal; ecologische, economische en functionele duurzaamheid en regeneratieve landschapsarchitectuur

Mijn mogelijkheden

(EN)


1. Permaculture Designer: With the 10 years knowledge and experience, with using Permaculture understanding and the techniques, with a Visionary input, designing and creating Sustainable, Rainproof and drought proof and regenerative environments for people and for the nature.


2. Professional input for doing this with my company; Towards Nature Permaculture Landscaping(www.towardsnature.net)


(NL):


1. Permacultuur Ontwerper: Met de 10 jaar kennis en ervaring, met het gebruik van het inzicht en de technieken van Permacultuur, met een visionaire inbreng, het ontwerpen en creëren van duurzame, regen- en droogtebestendige en regeneratieve omgevingen voor mens en natuur.


2. Professionele input om dit met mijn bedrijf te doen; Towards Nature Permaculture Landscaping (www.towardsnature.net)


 

Relevante ervaring

(EN): Since 2014 actively designing and creating in the Netherlands. Schools, Community gardens, Foodforests, private gardens with rainproof, drought proof, edible, environmentall gardens.


(NL): Sinds 2014 actief aan het ontwerpen en creëren in Nederland. Scholen, gemeenschapstuinen, voedselbossen, privétuinen met regenbestendige, droogtebestendige, eetbare, milieuvriendelijke tuinen.

Diensten aangeboden door N. Tayfun
Organisaties van N. Tayfun
Projecten uitgevoerd door N. Tayfun
Projecten waaraan N. Tayfun bijdraagt
Activiteiten van N. Tayfun
Locaties van N. Tayfun
Bekijk N. Tayfun Yalcin ook in