Persoon

Mike Bonsen

Professional
Mijn expertise

Ik ben als sociaal wijkbeheerder het directe aanspreekpunt voor de huurders van Ymere. Ik ben ahw de ogen en de oren van de wijk en ik verwijs de huurders naar de juiste instanties en de verschillende afdelingen bij Ymere. Vaak ben ik ook een luisterend oor voor de bewonersen en heb ik oog voor de meest kwetsbare bewoners in de wijk. 


Mijn kwaliteiten zijn


Motiveren, handhaven, participeren en creatief denkvermogen