Persoon

Ivo Tanis

Ondernemer
Mijn expertise

Buro Regen&Water is gespecialiseerd in wateroverlast en water te kort door de klimaatverandering. In Nederland valt ruim 26 procent meer neerslag dan een eeuw geleden. De kans op extreme regenbuien, als in de tropen, neemt alleen maar toe. Door dichte bebouwing in onze steden en dorpen komt al dat extra water moeilijk weg. Riolen kunnen het niet aan. Nieuwe oplossingen zijn cruciaal om overstroming en waterschade voor te zijn. Klimaatbestendige productontwikkeling en ontwerpen zijn belangrijke onderdelen van het brueau .

Mijn mogelijkheden

Buurprojecten begeleiden:


De begeleiding van projecten kan worden gedaan door Buro Regen&Water, een bedrijf met expertise op het gebied van klimaatadaptatie en vergroening in de publieke ruimte. Buro Regen&Water zal  voor het project contacten met de belanghebbenden onderhouden en de benodigde experts betrekken bij het proces. De participatie -fase kan zowel met elkaar als ook digitaal uitgevoerd worden indien de pandemie-gerelateerde maatregelen hierom vragen.


De uitvoering van het eindontwerp zal in overleg met de gemeente Amsterdam worden uitgevoerd door xx. Afhankelijk van de omstandigheden kan een dag ingepland worden om gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken en zo bij te dragen aan de realisatie van het ontwerp. 

Relevante ervaring

Voor het team van Buro Regen&Water is het de uitdaging om bij elk ontwerp rekening te houden met de toename van regenwater in stedelijke gebieden. De opvang van regenwater wordt op zo’n manier opgevangen zodat het geen overlast veroorzaakt, maar het een kans biedt om mensen de esthetische waarde van het gevallen regenwater te waarderen. Bovengrondse opslag is hiervoor bijzonder geschikt en hiermee wordt er een innovatief element aan de openbare ruimte toegevoegd. Ondanks dat ruimte een schaars goed is in stedelijke gebieden, krijgt de opvang van regenwater in elke ontwerp een essentiële rol. Het is dus belangrijk dat de bovengrondse opslag van het regenwater een duidelijke meerwaarde heeft vergeleken met ondergrondse verwerking in het rioolstelsel.


Projecten:

Het proefstation Midwest is de werkplek en het testlab van het buro. Dit is de locatie waar geëxperimenteerd wordt met Rainproof ontwerpen in de buitenruimte. Er worden modellen nagemaakt die worden getoetst om zo te kunnen concluderen wat de beste oplossingen zijn voor regenwateroverlast binnen de bestaande stadsecologie.


Telefoonnummer
0644487781