Rogier Reker

Werkzaam bij Groen Kapitaal, provincie Noord-Holland
Projecten waaraan Rogier bijdraagt