Project   

Vlinderroute Buitenveldert

J
V
Geplaatst op 9 juni 21, 21:05 uur

Deze zomer blaast het NMTzuid met een groep enthousiaste vrijwilligers een oude vlinderroute van de Vlinderstichting nieuw leven in! We gaan aan de slag ter hoogte van het prachtige eco-lint langs de Kalfjeslaan! Hier is door goed ecologisch beheer in de afgelopen decennia veel winst behaald: toename van diversiteit in plant- en diersoorten. Maar dit vergt veel onderhoud, en overgroei door verwildering ligt op de loer. Hoe staat het nu? Volstaat het beheer nog steeds, of moeten we iets veranderen?

Vlindertellingen kunnen we gebruiken om hier een antwoord op te krijgen. Vlinders geven namelijk informatie over de staat van de natuur. Door het hele land zijn zo'n 800 zogeheten vlinderroutes uitgezet: dit zijn routes van circa 1km., die wekelijks door enthousiaste vrijwilligers gelopen worden. Zij determineren en registreren de vlinders. Op basis van die gegevens kan het natuur beheer worden aangepast.

Wil jij meer leren over vlinders? En vind je het leuk om als onderdeel van een groep vrijwilligers zo'n  5 x per jaar de route langs de Kalfjeslaan te lopen? We zijn op zoek naar vrijwilligers die mee willen doen! Op die manier draag jij bij aan een beleid dat gericht is op meer biodiversiteit in de stad! Geef je (liefst voor 14 juli) op via emma@nmtzuid.nl. Voorkennis over vlinders is niet vereist.