Project

Majella in het Groen

Geplaatst op 13 januari 2022, 22:23 uur
Illustration

Majella in het Groen is een buurtinitiatief met een boomgaard, bloemen- kruiden en groentetuin die wordt beheerd door 18 huishoudens uit de Indische Buurt. Elke laatste zondagmiddag van de maand is er Open Tuin en een aantal keer per jaar organiseren we achtiviteiten voor de buurt. De beheerders hebben elk een eigen moestuin als beloning voor hun vrijwilligerswerk. Er zijn momenteel geen tuintjes vrij, maar je kunt je inschrijven voor de wachtlijst als je in de Indische Buurt woont: stuur je naam, adres en telefoonnummer naar majellainhetgroen@gmail.com

Toelichting

Directe omwonenden (blok om de Majellatuin: Tidorestraat - Kramatweg - Sumatrastraat - Sumatraplantsoen) hebben voorrang op de wachtlijst. Vanwege Corona is er in januari, februari, maart en april alleen Open Tuin als het droog is (in verband met sluiting binnenruimte).

Doelgroep
Volwassenen
Gewenst resultaat 
We hopen dat in de loop der tijd de tuin steeds vaker opengesteld kan worden en dat het een groene ontmoetingsplek wordt voor de hele buurt.
Lopend
Deel dit: