Project

De Eetbare Stoep

Geplaatst op 29 april 2022, 12:20 uur
Illustration

Sinds april 2022 is het project De Eetbare Stoep van start. Misschien heb je het al gezien voor de poort van Nut en Genoegen, Sloterdijkerweg 22 Amsterdam. Dit buurtproject is onderdeel van de moestuincursus natuurlijk tuinieren, die ik samen met Karin Bodegraven geef. De bakken worden gefinancierd uit Westbegroot, wie op dit project heeft gestemd, hartelijk dank!

Toelichting

De moestuinbakken zijn gemaakt in samenwerking met Bollenstreekhout. Coöperatie, op een sociale werkplaats. 
Ze zijn gemaakt van lokaal Iepenuhout. We gebruiken turfvrije aarde. En gifvrij, biologisch zaai- en pootgoed.

Op Instagram @Eetbarestoep is het project te volgen. Wil je meer informatie neem contact met mij op: irispoels@gmail.com

Doelgroep
Volwassenen
Gewenst resultaat 
In totaal komen er 12 moestuinbakken. Veel wandelaars gaven een positieve reactie “Dit wil ik ook wel op mijn stoep!” Daar ga ik mee aan de slag. Niet alleen schoolkinderen een moestuintje, ook de groen bewuste Amsterdammers.

Lopend
Deel dit: