Bericht

Financiering voor vergroenings initiatieven in Amsterdam

Geplaatst op 19 maart 2021, 09:41 uur
Illustration

Er zijn verschillende mogelijkheden voor financiering van een vergroenings intitiatief in Amsterdam. Dit kan via de gemeente, via een fonds of via crowdfunding. Hieronder zijn verschillende opties weergegeven.

Gemeente Amsterdam

  • 'Groen in de Buurt' initiatieven in de openbare ruimte kunnen aangevraagd worden via het Groene Stad Loket. Je kunt zelf checken of een locatie in de openbare ruimte (gemeentegrond) ligt via de kaart op data.amsterdam.nl. Verder is van belang dat er lokaal draagvlak is in de buurt en dat bewoners zelf het beheer en onderhoud gaan doen. Wanneer een aanvraag door de gemeente wordt goedgekeurd zorgt de gemeente (in afstemming met de initiatiefnemer(s)) voor de aanleg. Voorbeelden van 'Groen in de Buurt' initiatieven zijn: geveltuintjes, boomtuintjes, boom-, planten-, of moestuinbakken, buurtmoestuinen en postzegelparken. 
  • Voor groene activiteiten waardoor de buurt prettiger en leefbaarder wordt kan subsidie aangevraagd via de Subsidie Bewonersinitiatieven. Voorbeelden zijn: een plantjes/stekjes markt, een groene excursie of workshop of een activiteit om de straat of buurt te vergroenen. 

Lokale en regionale fondsen

  • Initiatieven die een bijdrage leveren aan mooiere, groenere, veiligere, kleurrijke of schonere buurten in Amsterdam kunnen een fondsenaanvraag doen bij het Buurtfonds Amsterdam. Het gaat hierbij om projecten die de buurt verrijken op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, welzijn, gezondheid, ouderen, kunst, natuur, sport, jeugd en veiligheid. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding van mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt. Je kunt het gehele jaar aanvragen doen bij dit fonds.
  • Initiatieven die bijdragen aan natuur- en milieueducatie in brede zin in Amsterdam kunnen fondsenaanvraag doen bij het NME Fonds Amsterdam. Je kunt een bepaalde periode in het jaar (1e kwartaal) aanvragen doen bij dit fonds. 
  • Initiatieven die gericht zijn op groen vrijwilligerswerk en het betrekken van mensen bij (stads)natuur in Noord-Holland kunnen een fondsenaanvraag doen bij het Betrekken bij Groen Fonds. Je kunt een bepaalde periode in het jaar (1e kwartaal) aanvragen doen bij dit fonds. 

Overig

Een andere optie om financiering (en betrokkenheid) te organiseren voor een vergroenings initatief is via crowdfunding (bv. voorjebuurt.nl). Voor meer praktische informatie en tips m.b.t. fondsenweving zie de onderstaande presentaties van Landschap Noord-Holland en ANMEC. ANMEC heeft ook een lijst samengesteld met subsidies, fondsen en crowdfunding voor groene initiatieven. 

Afbeelding: Freepik. 

Deel dit: