Welkom groenliefhebber! 

Buurtgroen020 is een interactief platform voor en door groene Amsterdammers. Doel is om een brede beweging te ontwikkelen die zich actief inzet voor groen in de buurt (buurtgroen). Kennis en netwerk zijn essentieel; hier zorgt dit platform voor. Ambitie is om samen ervoor te zorgen dat iedere Amsterdammer in een groene, gezonde en duurzame buurt kan wonen en werken! 

Iedereen die een profiel aanmaakt kan actief deelnemen aan dit kennis- en netwerkplatform en ontvangt de wekelijkse nieuwsbrief. Amsterdammers kunnen via dit platform netwerken en elkaar helpen met groene buurtinitiatieven. Wanneer je een profiel hebt aangemaakt kan je zelf iets plaatsen (bv. een project, activiteit, vraag, aanbod of organisatie). Wanneer je iets plaatst wordt het direct getoond op het platform en in de wekelijkse nieuwsbrief. Richtlijn is dat de geplaatste content betrekking heeft op buurtgroen in Amsterdam en dat het informatief, verbindend en opbouwend is.

Dit platform wordt ontwikkeld met behulp van een gebruikerspanel en wordt beheerd door Paul de Dooij (o.a. monitoren content, eventueel content aanpassen en aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen). Buurtgroen020 is een initiatief van het Buurtgroenlab; een stedelijk samenwerkingsverband van groene initiatiefnemers, groene organisaties en de gemeente (centraal en stadsdelen). De volgende partijen zijn betrokken bij het Buurtgroenlab en Buurtgroen020:

 

Meedoen met Buurtgroen!

Dit is de leus waar Buurtgroen020 iedere Amsterdammer tot wil oproepen! Samen bouwen we aan een groene beweging die zich actief inzet om Amsterdamse buurten (nog) groener te maken. Oftewel een prettige leefomgeving voor mens, dier en plant en een stad die bestendig is voor een veranderend klimaat. 

Dit platform fungeert als digitale verzamel- en ontmoetingsplek voor deze groene beweging. Om optimaal gebruik te kunnen maken van dit platform zijn de verschillende functionaliteiten (kopjes in de horizontale balk) hieronder kort toegelicht:

Projecten
Overzicht van groene (buurt)projecten in Amsterdam, gedeeld door deelnemers van Buurtgroen020. De locaties van de projecten kan je zien op de kaart van Amsterdam. Doel is om zoveel mogelijk groene buurtprojecten zichtbaar te maken zodat je eenvoudig kan zien welke groene initiatieven er al zijn (bv. in je buurt of per thema). 

Activiteiten
Kalender van groene (buurt)activiteiten in Amsterdam, gedeeld door deelnemers van Buurtgroen020. Doel is om een uitgebreid overzicht te geven van activiteiten waar je heen kan voor informatie, inspiratie, motivatie en begeleiding voor groene buurtinitiatieven.

Vraag & Aanbod
Marktplaats voor vraag en aanbod van diensten en producten die gerelateerd zijn aan buurtgroen. Hier kan je o.a. kennis, advies, inzet, materiaal, gereedschap, plant- en zaaigoed delen. Doel is om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en de lokale groene (deel)economie te stimuleren.

Kennis
Actueel kennisoverzicht met betrekking tot ontwikkeling en beheer van buurtgroen. Je vind hier o.a. links naar groene kennisorganisaties, kennisportalen en praktische informatie over verschillende typen buurtgroen. Doel is om een zo compleet en actueel mogelijk kennisaanbod te geven voor Amsterdammers die aan de slag willen met buurtgroen.

Coaching
In vijf stadsdelen in Amsterdam is sociale en inhoudelijke begeleiding beschikbaar voor bewoners die hun buurt willen vergroenen. Hierbij werken de stadsdelen constuctief samen met verschillende maatschappelijk partners. 

Organisaties
Overzicht van organisaties die deelnemen aan het kennisnetwerk van Buurtgroen020 en die zich inzetten voor, of raakvlak hebben met buurtgroen. Doel is om een professioneel kennisnetwerk te ontwikkelen en samenwerking tussen (groene) organisaties te stimuleren.

Personen
Overzicht van personen die deelnemen aan het kennisnetwerk van Buurtgroen020 en zich (willen) inzetten voor het vergroenen van buurten in Amsterdam. Doel is om zoveel mogelijk verschillende mensen te betrekken bij het ontwikkelen en beheren van groene buurten in Amsterdam. 

 

Meer info? Neem contact op met Paul de Dooij.