Project
Lopend

Voedselbosnetwerk Amsterdam

Geplaatst op 8 augustus 2022, 10:15 uur
Illustration

Vanuit het Stedelijk Groenpunt (Groenpunt020) zijn we het Voedselbosnetwerk Amsterdam gestart. Voedselbossen zijn de meest klimaatneutrale vorm van stadslandbouw. Met haar enorme soortenrijkdom brengt een voedselbos biodiversiteit en landbouw samen. Bij het ontwerpen van een voedselbos en het vinden van een geschikte locatie (binnen de gemeente Amsterdam) komen dan ook verschillende thema's samen, wat het niet altijd makkelijk maakt om deze binnen de geldende bestemmingsplannen te passen.

Samen met jullie verkennen we de huidige situatie en waar we samen naartoe willen werken op het gebied van voedselbossen en agrobosbouw in Amsterdam en de directe omgeving. Dit doen we graag met gemeente, voedselbosontwerpers, experts, buurtbewoners en alle andere Amsterdammers die iets met voedselbosbouw hebben of daarin geinteresseerd zijn. Een kerngroep bestaande uit 2 ambtenaren, 2 voedselbosexperts en Peter en Annet vanuit GP020 coördineert het netwerk.

In 2023 organiseren we 4 bijeenkomsten of excursies. Volg deze site voor meer informatie!

Meld je rechtsboven aan als deelnemer van het netwerk, dan houden we je op de hoogte.

In 2022 begonnen we met 2 activiteiten:

Woensdag 7 september 13:00 - 17:00: Tour langs bestaande voedselbossen in Amsterdam 

Woensdag 5 oktober 16:00 - 18:00: De officiële lancering van het Voedselbosnetwerk Amsterdam met een discussiebijeenkomst en een panel van 3 - 4 leden, in het Stedelijk Groenpunt (Hugo de Vries Gebouw- Plantage Middenlaan 2)

 

Toelichting

Wat is een voedselbos?

Een voedselbos is een manier van voedselproductie die een gezond functionerend bos immiteert. Een bos hoef je niet te irrigeren, heeft geen (kunst)mest of pesticiden nodig en heeft een gesloten kringloop. Als je bij de aanplant op verschillende hoogteniveaus gewassen neerzet die voedsel opbrengen, dan hoef je in feite alleen nog maar te oogsten. Dat is in de praktijk natuurlijk niet helemaal zo, maar feit is wel dat je geen externe input (zoals kunstmest, pesticiden, irrigatie etc) meer nodig hebt. Voordelen die je er verder bij krijgt zijn:

Een voedselbos bevordert de bodemgezondheid
Een voedselbos heeft een groot waterbufferend vermogen
Een voedselbos slaat veel CO2 op
Een voedselbos verhoogt de biodiversiteit
Een voedselbos heeft een hoge veerkracht bijv bij droogte
Een voedselbos heeft weinig onderhoud nodig, terwijl de oogsten op termijn hoog zijn
Een voedselbos verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving en bevordert daarmee de mentale gezondheid en verhoogt de sociale cohesie.

Kortom: in voedselbossen wordt landbouw met natuur gecombineerd voor een duurzame voedselproductie. Het is een biodivers systeem dat ook nog eens voor voedselproductie zorgt.

* Bron: Voedselbos Amsterdam

Gewenst resultaat 
Graag zien wij als uitkomst een netwerk ontstaan dat elkaar voedt en samen agendeert


Deel dit:
4 project-updates toon alle updates

Annet van Hoorn

Project volgens planning

Excursie Voedselbos en Agrobosbouw in het Amsterdamse Bos

Op 8 juni bezochten 15 ambtenaren en 15 voedselboswachters uit onze stad dit kersvers aangelegde nieuwe bosbouwcomplex

Het eerste Amsterdamse voedselbos dat van gemeentewege is aangelegd ligt in het Amsterdamse Bos, naast de Geitenboerderij...

Lees meer
Documenten
0

Open de update in eigen pagina

Annet van Hoorn

Project volgens planning

Excursie vrijdag 28 juli 2023

Op 28 juli organiseerde het Voedselbosnetwerk een excursie naar voedselbos Anna's Tuin & Ruigte.

De aanwezigen wilden graag meer horen over dit nu 8 jaar oude bos, over voedselbossen in het algemeen en hoe je als voedselboswachter moet leren op je handen te zitten omdat ...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina