Project

Voedselbosnetwerk Amsterdam

Geplaatst op 8 augustus 2022, 10:15 uur
Illustration

Vanuit het Stedelijk Groenpunt (Groenpunt020) zijn we in 2022 het Voedselbosnetwerk Amsterdam gestart. Voedselbossen zijn de meest klimaatneutrale vorm van stadslandbouw. Met haar enorme soortenrijkdom brengt een voedselbos biodiversiteit en landbouw samen. Bij het ontwerpen van een voedselbos en het vinden van een geschikte locatie (binnen de gemeente Amsterdam) komen dan ook verschillende thema's samen, wat het niet altijd makkelijk maakt om deze binnen de geldende bestemmingsplannen te passen.

Samen met jullie verkennen we de huidige situatie en waar we samen naartoe willen werken op het gebied van voedselbossen en agrobosbouw in Amsterdam en de directe omgeving. Dit doen we graag met gemeente, voedselbosontwerpers, experts, buurtbewoners en alle andere Amsterdammers die iets met voedselbosbouw hebben of daarin geinteresseerd zijn. Een kerngroep bestaande uit 2 ambtenaren, 2 voedselbosexperts en Peter en Annet vanuit GP020 coördineren het netwerk.

In 2023 organiseerden we drie bijeenkomsten en excursies. Op 13 december is de laatste bijeenkomst van dit jaar waarin we vooruit gaan kijken naar 2024. 

Meld je rechtsboven aan als deelnemer van het netwerk, dan houden we je op de hoogte.

 

Deze bijeenkomsten gingen hieraan vooraf:

7 september 2022: Tour langs bestaande voedselbossen in Amsterdam 

5 oktober 2022: De officiële lancering van het Voedselbosnetwerk Amsterdam met een discussiebijeenkomst en een panel van 3 - 4 leden, in het Stedelijk Groenpunt (Hugo de Vries Gebouw- Plantage Middenlaan 2)

8 juni 2023: Excursie Voedselbos en Agrobosbouw in het Amsterdamse Bos 

28 juli 2023: Excursie Voedselbos Anna's Tuin en Ruigte

29 september 2023: Bezoek Voedselbos Amsterdam Zuidoost

13 december 2023: Voedselbosnetwerk 2024

Toelichting

Wat is een voedselbos?

Een voedselbos is een manier van voedselproductie die een gezond functionerend bos immiteert. Een bos hoef je niet te irrigeren, heeft geen (kunst)mest of pesticiden nodig en heeft een gesloten kringloop. Als je bij de aanplant op verschillende hoogteniveaus gewassen neerzet die voedsel opbrengen, dan hoef je in feite alleen nog maar te oogsten. Dat is in de praktijk natuurlijk niet helemaal zo, maar feit is wel dat je geen externe input (zoals kunstmest, pesticiden, irrigatie etc) meer nodig hebt. Voordelen die je er verder bij krijgt zijn:

Een voedselbos bevordert de bodemgezondheid
Een voedselbos heeft een groot waterbufferend vermogen
Een voedselbos slaat veel CO2 op
Een voedselbos verhoogt de biodiversiteit
Een voedselbos heeft een hoge veerkracht bijv bij droogte
Een voedselbos heeft weinig onderhoud nodig, terwijl de oogsten op termijn hoog zijn
Een voedselbos verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving en bevordert daarmee de mentale gezondheid en verhoogt de sociale cohesie.

Kortom: in voedselbossen wordt landbouw met natuur gecombineerd voor een duurzame voedselproductie. Het is een biodivers systeem dat ook nog eens voor voedselproductie zorgt.

* Bron: Voedselbos Amsterdam

Gewenst resultaat 
Graag zien wij als uitkomst een netwerk ontstaan dat elkaar voedt en samen agendeert
Lopend


Deel dit:
Laatste 2 projectupdates Toon alle 7 projectupdates

Annet van Hoorn

Project volgens planning

Op woe 13 december 2023 hield het netwerk een denksessie over de plannen voor 2024. Onder grote belangstelling van zo'n 40 mensen werd eerst teruggekeken op de activiteiten van het eerste jaar van het netwerk. Daarna ging men in vier groepen uiteen, om samen na te denken over de volgende opgaven voo...

lees meer
0
Open de update in eigen pagina

Annet van Hoorn

Project volgens planning

Excursie Voedselbos Rijnvliet 10 april 2024

Voedselbosnetwerk Amsterdam organiseerde een geslaagde excursie naar dit vermaarde voedselbos dat geintegreerd is in een woonwijk. Het bijzondere was dat we tijdens de inleiding en de rondleiding vier perspectieven hoorden: van ontwerpers, gemeente, beheer...

lees meer
0
Open de update in eigen pagina