Project
Lopend

Voedselbosnetwerk Amsterdam

Geplaatst op 8 augustus 2022, 10:15 uur
Illustration

Vanuit het Stedelijk Groenpunt (Groenpunt020) starten we het Voedselbosnetwerk Amsterdam. Voedselbossen zijn de meest klimaatneutrale vorm van stadslandbouw. Met haar enorme soortenrijkdom brengt een voedselbos biodiversiteit en landbouw samen. Bij het ontwerpen van een voeselbos en het vinden van een geschikte locatie (binnen de gemeente Amsterdam) komen dan ook verschillende thema's samen, wat het niet altijd makkelijk maakt om deze binnen de geldende bestemmingsplannen te passen.

Samen met jullie verkennen we de huidige situatie en waar we samen naartoe willen werken op het gebied van voedselbossen en agrobosbouw in Amsterdam en de directe omgeving. Dit doen we graag met gemeente, voedselbosontwerpers, experts, buurtbewoners en alle andere Amsterdammers die iets met voedselbosbouw hebben of daarin geinteresseerd zijn:

We nodigen je uit voor de volgende 2 activiteiten:

Woensdag 7 september 13:00 - 17:00: Tour langs bestaande voedselbossen in Amsterdam *

Woensdag 5 oktober 16:00 - 18:00: De officiële lancering van het Voedselbosnetwerk Amsterdam met een discussiebijeenkomst en een panel van 3 - 4 leden, in het Stedelijk Groenpunt (Hugo de Vries Gebouw- Plantage Middenlaan 2)*

* Deelname is geheel vrijblijvend; het bijwonen van (één van deze) bijeenkomsten betekent niet automatisch dat je een verplichting naar het netwerk aangaat. We zouden het wél leuk vinden als je vaker meedenkt en -doet, zodat het netwerk blijft groeien en bloeien. 

Toelichting

Wat is een voedselbos?

Een voedselbos is een manier van voedselproductie die een gezond functionerend bos immiteert. Een bos hoef je niet te irrigeren, heeft geen (kunst)mest of pesticiden nodig en heeft een gesloten kringloop. Als je bij de aanplant op verschillende hoogteniveaus gewassen neerzet die voedsel opbrengen, dan hoef je in feite alleen nog maar te oogsten. Dat is in de praktijk natuurlijk niet helemaal zo, maar feit is wel dat je geen externe input (zoals kunstmest, pesticiden, irrigatie etc) meer nodig hebt. Voordelen die je er verder bij krijgt zijn:

Een voedselbos bevordert de bodemgezondheid
Een voedselbos heeft een groot waterbufferend vermogen
Een voedselbos slaat veel CO2 op
Een voedselbos verhoogt de biodiversiteit
Een voedselbos heeft een hoge veerkracht
Een voedselbos heeft weinig onderhoud nodig, terwijl de oogsten op termijn hoog zijn
Een voedselbos verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving en bevordert daarmee de mentale gezondheid en verhoogt de sociale cohesie.

Kortom: in voedselbossen wordt landbouw met natuur gecombineerd voor een duurzame voedselproductie. Het is een biodivers systeem dat ook nog eens voor voedselproductie zorgt.

* Bron: Voedselbos Amsterdam

Gewenst resultaat Graag zien wij als uitkomst een netwerk ontstaan dat elkaar voedt en samen agendeert


Deel dit:
1 project-update

Inge van Schooneveld

10-okt-2022 17:50
Project volgens planning

Het voedselbosnetwerk Amsterdam begon dit najaar met een tournee langs verschillende voedselbossen in de stad, op 7 september. Met auto's verplaatsen we ons van Anna's Tuin en Ruigte naar de Hof van Acta, door naar Voedselbos Amsterdam en eindigend bij NoordOogst. Het doel van deze tournee was vrage...

Lees meer

0

Open de update in eigen pagina